Sídlo:

OZ Objektívne informovaná spoločnosť

Bajkalská 715/22

821 09 Bratislava