S obeťami šikanovania, bossingu a dezinformovania, sa nestrávame len v práci, ale aj v rodinách, v reálnych i virtuálnych komunitách.  Známe, aj neznáme tváre čelia mediálnym útokom. Už aj obyčajní ľudia sa stávajú terčom šikanovania prostredníctvom sociálnych sietí a blogov. Samozvaným novinárom, informátorom a blogerom, pojmy ako etický kódex, objektivita, verifikácia informácie, či overenie zdroja nič nehovoria.

Žijeme v informačnej dobe, kde sa informácie stali najdrahšou komoditou a najlepším predajným artiklom. Ktokoľvek s prístupom na internet šíri „zaručene pravdivé“ informácie o čomkoľvek bez ohľadu na to, či sú naozaj overené.

OZ Objektívne informovaná spoločnosť vzniklo ako aktivita, ktorá má podporovať kvalitu informovania občanov o celoštátnych, ale aj regionálnych spoločenských témach objektívne. Poukazujeme na zavádzajúce a klamlivé informovanie verejnosti a účelové zaobchádzanie s informáciami. Vytvárame informačný kanál, ktorý hľadá overené informácie a vyvracia klamstvá.

Poskytujeme komplexné právne a mediálne poradenstvo obetiam šikanovania a informačného bossingu. Realizujeme školenia a tréningy pre tých, ktorí sa stretli so šikanovaním v rôznych oblastiach svojho pôsobenia, ale aj pre tých, ktorí chcú byť preventívne pripravení na možný informačný útok.

Sme na Vašej strane…

Mgr. Diana Migaľová Baschierová, PhD.

predsedkyňa občianskeho združenia