zdroj: Jana Kubisová, www.aktuality.sk

Oznamovatelia protispoločenskej činnosti to u nás stále nemajú ľahké.

Hora znesie veľa, začína rozprávanie mladý horár Matúš Hríbik z Telgártu. Lesný obvod Hudrová v Odštepnom závode Beňuš, ktorý sa rozprestiera na rozhraní národných parkov Nízke Tatry a Slovenský raj, má na starosti krátko.

Už pár mesiacov po nástupe do služby však vo svojom revíri prišiel na niečo, čo definitívne zmenilo jeho lesnícku kariéru. 

Na jar pri zalesňovaní totiž zistil, že malé stromčeky nekončia koreňmi v zemi, ale ktosi ich zakopáva celé v balíkoch a v tisíckach znehodnocuje. 

Rozhodol sa preto, že to oznámi ako protispoločenskú činnosť. Dnes však zamestnávateľ kontroluje jeho. 

Poctivý prístup sa nenosí

Pokojný život v lese vyzerá podľa horára Matúša Hríbika inak. Za posledné mesiace si v napohľad harmonickom prostredí zažil veľa zlého a nepríjemného.

„Možno by bolo lepšie, keby som sa príliš nerozhliadal okolo seba, a podpísal prevzatie hoci aj nekvalitnej práce,“ uvažuje nahlas.

Výhrou bolo, že v Hríbikovom 900-hektárovom revíri napokon po riadnom dosadení stromčekov došlo k rozviazaniu zmluvy s firmou, ktorá pestovateľské práce dodávala.

Chýbali tisícky stromčekov

Poďme ale po poriadku.

Všetko sa začalo tým, že horár Matúš Hríbik našiel v máji tohto roka vo svojom revíri nekvalitne odvedenú prácu.

„Zaregistroval som, že tie plochy, ktoré mali byť zalesnené, neboli zalesnené. Naopak, sadenice boli schované, zakopané celé balíky,“ opisuje Hríbik svoje zistenia. Oznámil to aj svojim nadriadeným. 

„Prišli sme na to, že v jednom poraste z 11 500 stromčekov chýbalo 8 000, čo bol veľmi veľký úbytok,“ opisuje Hríbik.

Žiadal kontrolu aj v iných porastoch. O celej veci sa snažil informovať aj riaditeľa Odštepného závodu Beňuš, Petra Moronga, pod ktorý patrí aj jeho revír. Nasledovali štyri osobné stretnutia.

Podal podnet na protispoločenskú činnosť

Napokon sa rozhodol poslať podnet na protispoločenskú činnosť v štátnych lesoch.

Odoslal ho 13. septembra formou e-mailu na špeciálnu adresu zriadenú pre takéto podnety. S jeho formuláciou mu pomáhala Nadácia Zastavme korupciu, ktorá mu poskytuje aj právnu pomoc. 

„Do 14. novembra sme nemali oficiálnu informáciu o tom, či vôbec Lesy SR toto oznámenie dostali, prijali a či sa ním nejak zaoberajú,“ reagoval Matej Hruška z Nadácie Zastavme korupciu. 

Až napokon 14. novembra zverejnili Lesy SR na svojej stránke tlačový oznam o tom, že podnet na protispoločenskú činnosť od Matúša Hríbika prijali a na odpoveď majú čas tri mesiace. Ten mal vypršať v stredu 12. decembra. 

Záhadné kontroly a nezodpovedané otázky

„Toto oznámenie berieme veľmi vážne. Nebudeme tolerovať žiadne formy protizákonnej činnosti v našom podniku,“ povedal generálny riaditeľ štátneho podniku Lesy Slovenskej republiky Marián Staník v tlačovom oznámení na stránke Lesov. 

Ako ďalej uvádzajú, na Odštepnom závode Beňuš bola okamžite nariadená vnútropodniková kontrola, ktorá oznámenie preverí. Vedenie Lesov SR podalo podnet na prokuratúru.

Zaujímalo nás, koľko takýchto podnetov na protispoločenskú činnosť už štátny podnik od zriadenia tejto špeciálnej adresy zaznamenal, ale aj to, kde túto adresu možno nájsť na stránke štátneho podniku. 

Pýtali sme sa aj na to, na čo je zameraná vnútropodniková kontrola, ktorú avízovali vo svojej tlačovej správe zverejnenej 14. novembra. Rovnako sme sa zaujímali aj o to, z akého dôvodu podali podnet na prokuratúru a či majú podozrenie zo spáchania trestného činu.  

Bez odpovede ostala aj ďalšia otázka, či začali vyšetrovať Hríbikov podnet. 

Hovorca Pavel Machava na naše otázky neodpovedal ani po viac ako mesiaci, hoci ich viackrát telefonicky prisľúbil. 

Lesy SR napokon lesníkovi v polovici decembra poslali výsledok šetrenia protispoločenskej činnosti. 

„Štátny podnik podnet Matúša Hríbika prešetril a v niektorých bodoch uznal jeho odôvodnenosť. Priebeh šetrenia ukazuje, že oznamovatelia počas neho potrebujú viac informácií o tom, čo sa s ich podnetom deje,“ reaguje Matej Hruška z Nadácie Zastavme korupciu na margo komunikácie Lesov SR. 

Dopustil sa chýb

Koncom novembra sa zamestnávateľ Matúšovi Hríbikovi ozval opäť. Poslal mu list, v ktorom ho informuje o porušení pracovnej disciplíny.

Kontrolami Lesy SR zistili, že to bol Hríbik, ktorý mal porušiť viaceré interné predpisy.

Ak sa niečo podobné zopakuje počas najbližších šiestich mesiacov, môže podľa zákonníka práce dostať výpoveď. 

Vyšetrujú oznamovateľov

Oznamovatelia protispoločenskej činnosti to u nás stále nemajú jednoduché. 

Podľa slov Mateja Hrušku z Nadácie Zastavme korupciu zatiaľ veľmi nevedia, čo môžu podľa tohto zákona očakávať. Na druhej strane sú zamestnávatelia, u ktorých by mali ich podnety vyhodnocovať – no veľká väčšina z nich ešte nikdy nič také nezažila. 

„Vláda aj parlament v prvom čítaní nedávno schválili zriadenie úradu na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti. Úrad by mal fungovať v priebehu roka 2019 a pre oznamovateľov by mohol byť reálnou pomocou,“ reaguje Matej Hruška.

„Dúfame, že s týmto úradom sa začne aj postupná zmena v tom, ako ostatné štátne a verejné inštitúcie vnímajú oznamovateľov vo svojich radoch. Nikto by za svoje podanie nemal byť perzekvovaný,“ dodáva. 

Štátne inštitúcie by sa pri takýchto úkonoch mali podľa Hrušku snažiť o zmierlivosť voči svojim zamestnancom, ktorí nahlásením prejavujú osobnú odvahu.

„Dôležité je, aby Matúšov podnet prispel k systémovým zmenám v tom, ako sa štát pozerá na investície do výsadby a starostlivosti o lesy a koľko je „ochotný“ do nej investovať,“ dodal Hruška. 

Jedenásť statočných

Medzičasom sa na jeho obranu postavilo 10 ďalších lesníkov od Žiliny až po Humenné a zverejnili vyhlásenie Odmietame. V ňom vyzývajú ostatných kolegov lesníkov, aby sa už neprizerali na nekalé praktiky, ktoré okolo seba vidia, no mlčia.

„Obraciame sa do lesníckych radov – na vás, čo nečestné dianie okolo seba vnímate a nie je vám to jedno. Zmanipulované verejné obstarávania, podivné obchody, nepoctivé pokyny…,“ napísali v texte petície. „Lesnícka vrchnosť zastrašuje a trestá horárov, ktorí bránia záujmy lesa. Existuje ešte čosi podlejšie?,“ opisujú v texte petície. „Sú chvíle, keď je mlčanie hanbou. Ak to tak cítite, pridajte sa,“ uzatvárajú.

Petíciu už podporili desiatky ďalších ľudí, medzi nimi aj študenti Lesníckej fakulty Technickej univerzity vo Zvolene aj jej dekan Viliam Pichler. Matúša Hríbika, Michala Tomčíka a Jána Schürgera, ktorí sú absolventmi tejto univerzity, sú podľa neho garanciou čestnosti a vysokej profesionality. 

„Nemôžem ich na jednej strane dávať našim študentom za príklad, čo sa týka odbornosti, spätosti s prevádzkou a osobnej integrity, a na druhej strane ich nechať osamotených v zápase o podobu lesníctva, primeranú očakávaniam a potrebám 21. storočia. To sa jednoducho nedá! Signatári výzvy a ich úsilie majú preto moju plnú podporu,“ napísal Viliam Pichler pod výzvu Odmietame.

Prísľub od ministerky

Veci sa pohli dopredu až po prijatí na Ministerstve pôdohospodárstva, kam sa lesníci dostali z vlastnej iniciatívy. S ministerkou Gabrielou Matečnou sa však nestretli.

„Dostali sme ústne ubezpečenie, že to budú kontrolovať. Potom mi volala aj pani ministerka, ktorá vyjadrila záujem túto vec vyriešiť,“ hovorí horár Hríbik o pozitívnom výsledku návštevy na ministerstve.

Dnes sa lesníci domáhajú stretnutia s ministerkou opäť a žiadajú, aby bol tento prípad dovedený do zákonného konca. Očakávajú, že Lesy SR vyvodia zodpovednosť a lesníkovi, ktorý na nekalé praktiky poukázal, poďakujú.

Ministerka Gabriela Matečná pre RTVS povedala, že už sa stretla so zástupcami Lesov a vraj to majú pod kontrolou. Hríbik sa vraj nemá bať, že prípad bude zametený pod koberec.