zdroj: KORZÁR/SME

HUMENNÉ. V pondelok predpoludním sa účastníci sporu Lopatová vs. mesto Humenné zišli namiesto súdnej siene v Materskej škole na Štefánikovej ulici.

Sudca humenského okresného súdu Jozef Engel si chcel priamo na mieste preveriť niektoré skutočnosti.

Bývalá riaditeľka materskej školy sa s mestom súdi o neplatnosť výpovede a porušenie zásady rovnakého zaobchádzania, teda diskrimináciu.

Právny zástupca mesta akúkoľvek diskrimináciu odmieta.

Diskriminácia mala trvať roky

Podľa slov dlhoročnej riaditeľky Materskej školy Štefánikova Anny Lopatovej malo dochádzať k diskriminácii jej osoby od roku 2012 až do skončenia pracovného pomeru v roku 2015.

Po neúspešnom výberovom konaní na funkciu riaditeľky na sklonku roka 2014 sa začiatkom nasledujúceho roka stala nadbytočnou a dostala výpoveď.

Práve obdobie po odovzdaní funkcie pokladá Lopatová za diskriminačné zo strany zamestnávateľa.

Týkalo sa neuznaného pracovného úrazu, písomného poučenia, čo má počas pracovného času robiť, kde sa má zdržiavať, kedy obedovať a akým vchodom do škôlky vchádzať.

„Bola som povinná zdržiavať sa v miestnosti anglického jazyka v pavilóne C. Pýtala som sa, či môžem pomáhať učiteľkám pri obliekaní a kŕmení detí. Riaditeľka mi to striktne zakázala, lebo by som rušila výchovno-vzdelávaciu činnosť,“ povedala Lopatová.

Lopatová: Mala som niečo zakázané

Tento zákaz podľa vlastných slov vnímala diskriminačne.

„V porovnaní s inými učiteľkami som mala niečo zakázané. Moja pracovná zmluva bola v tom čase platná. Bola som len vo výpovednej lehote. Dostala som platový výmer ako samostatný pedagóg, myslím si teda, že sa na mňa vzťahovali všetky práva a povinnosti ako na ostatné učiteľky. Bola som od nich oddelená,“ zdôraznila.

Obedňajšiu prestávku mala stanovenú od 12.00 do 12.30 hodiny, keď už v jedálni nikto nebol.

V areáli materskej školy je dokopy päť vchodov, Lopatová mohla používať iba hlavný vchod A.

„Ostatní mohli vchádzať aj inými vchodmi. Od cesty sa parkovať nedá, len pri bočnom vchode C. V školskom poriadku sa nikde nepíše, že iba vchod A môžu učiteľky používať,“ dodala.

Prostredie bolo podľa vedenia škôlky korektné

Riaditeľka materskej školy Miriam Ivanegová, ktorá vypovedala ako svedkyňa na súdnom pojednávaní vo februári tohto roka, uviedla, že sa pre Annu Lopatovú snažili vytvoriť v škôlke korektné prostredie.

Zámer izolovať ju od ostatných zamestnancov poprela.

„Nemáme šatne, učiteľky sa prezliekajú v izolačkách. Jediná vhodná miestnosť bola učebňa anglického jazyka v pavilóne C,“ povedala vtedy.

Dokument Pracovná doba počas plynutia výpovednej lehoty z 5. marca 2015 vypracovala po predchádzajúcej konzultácii s vedúcou odboru školstva a mestského právnika.

„Oficiálne som jej žiadny zákaz pohybovať sa po škole nedala,“ vypovedala.

Vchod A je podľa nej oficiálne určený za hlavný a vstupný na základe upozornenia bezpečnostnej techničky.

Sudca Engel: Obhliadka je dôležitá

Sudca Jozef Engel sa pre obhliadku priestorov rozhodol s jasným cieľom.

„Účelom bolo zistiť, či tvrdenia žalobkyne sú skutočne pravdivé, reálne si prezrieť priestory materskej školy, teda vstup, ktorým je bolo prikázané do objektu vstupovať, a miestnosť, kde sa mala zdržiavať,“ povedal.

Súd sa oboznámil tiež s priestormi jedálne, kde žalobkyňa musela obedovať, a s východom z budovy v pavilóne C.

„Je to dôležité. Predmetom žaloby sú viaceré nároky a je potrebné zistiť objektívny stav na mieste samom. Obhliadka niektoré tvrdenia potvrdí alebo vyvráti. Dôkazy vyhodnotím v závere,“ zdôraznil sudca.

Kandrik: Priestory sú dôstojné, slušné

Právny zástupca mesta Humenné Marcel Kandrik označil prehliadku nebytových priestorov materskej školy za „štandardnú“.

„Podľa mňa sú to priestory veľmi dôstojné, slušné. Zostávajúca časť zostane na dokazovanie, ktoré sa bude vykonávať v najbližších mesiacoch,“ povedal.

Dodal, že žaloba Anny Lopatovej je v kontexte s diskrimináciou „absolútne nedôvodná“.

„Na tvrdenia, ktoré pani Lopatová aj dnes vzniesla, cítime potrebu reagovať,“ dodal.

Obe strany sa, tentoraz už v budove súdu, zídu na pojednávaní po prázdninách.

„Termín bude vytýčený až po 9. septembri,“ dodal sudca Engel.

Čítajte viac:  https://hornyzemplin.korzar.sme.sk/c/20852543/ucastnici-sporu-v-humennom-isli-do-terenu-byvala-riaditelka-sa-sudi-s-mestom.html#ixzz5c1lAUlIG