Objektívne informovaná spoločnosť (OIS) sa ostro dištancuje od tvrdení košického župana Rastislava Trnku, že proti nemu vedieme cielenú diskreditačnú kampaň. Cieľom OIS nikdy nebolo kohokoľvek, akýmkoľvek spôsobom diskreditovať! OIS znova prízvukuje, že skúmalo financovanie predvolebných kampaní všetkých županov. A teda nie len kampane pána Trnku. Na základe zistených nejasností na jeho stále zverejnenom transparentnom účte, ako aj vo verejne dostupných finančných záznamoch jeho firmy PM 4U, sme pána Trnku vyzvali aby vysvetlil pôvod 65 000 eur, ktoré sám sebe vložil na transparentný účet. Rovnako tak sme vyzvali aj firmy T-Systems Slovakia a UNI s.r.o. aby potvrdili, alebo vyvrátili obchodný vzťah s firmou PM 4U. Nikto z nich nebol doteraz ochotný na naše otázky odpovedať. Aj preto sme sa s našim podaním obrátili na políciu a prokuratúru. Až po tomto kroku a následnom záujme médií sa všetci zúčastnení začali vyjadrovať. Ich argumenty bohužiaľ opäť nespočívajú vo vysvetlení podozrivých prevodov, ale len v arogantnom osočovaní.

Faktom ale je, že ani my, ani novinári sa doteraz nedočkali odpovede na otázku odkiaľ vzal pán Trnka 65 000 eur, ktoré sám sebe vložil na transparentný účet. A to aj napriek tomu, že Rastislav Trnka už do svojej predvolebnej kampane vstupoval pod heslom transparentnosti a prísľubu, že sa ako župan bude správať absolútne transparentne. „Veľa času sme strávili medzi ľuďmi a bolo jasné, že nie sú spokojní. To, že ich druhá strana ignorovala, je len výsledkom štýlu jej politiky. Musí sa to robiť inak, transparentne. Urobím všetko pre to, aby som župu v tomto duchu viedol celých päť rokov.“ (Rastislav Trnka. zdroj: https://kosice.korzar.sme.sk/c/20689116/volby-do-vuc-2017-trnka-je-priam-nemozne-so-smerom-spolupracovat.html)

Zároveň upozorňujeme na fakt, že komunikácia všetkých županov na tému ich transparentných účtov nie je  v poriadku. Tieto účty vo väčšine prípadov už nie sú dohľadateľné a župani sa k nim odmietanú vyjadrovať s odôvodnením, že šlo o záležitosti predchádzajúce ich zvoleniu do funkcie. Argumentujú, že v tom čase ešte neboli osobami povinnými odpovedať na otázky v zmysle infozákona. Snahou OIS do budúcna preto bude iniciovať úpravu legislatívy. Budeme žiadať, aby transparentné účty neboli len PR voľbou, ale legislatívnou nutnosťou pre každého kandidáta na post župana, primátora alebo starostu obce.  Ak majú byť transparentné účty skutočne transparentné a plniť svoj prioritný účel,  musia byť dohľadateľné počas celého funkčného obdobia verejných činiteľov a minimálne ďalší rok po jeho skončení. Len tak bude možné predísť podobným podozreniam, aké momentálne padajú na župana Rastislava Trnku.

Objektívne informovaná spoločnosť, je nezávislé a apolitické združenie, ktorá nemá nič spoločné so žiadnou politickou stranou, ako to tvrdí pán Trnka v zúfalej snahe očistiť svoje meno. Dištancujeme sa preto od akýchkoľvek konštrukcií a štvavých vyjadrení Rastislava Trnku na našu objektivitu. V záujme zachovania jeho vlastnej transparentnosti,  preto verejne vyzývame predsedu KSK Rastislava Trnku, aby zverejnil a verejnosti ukázal výpisy z účtu firmy PM 4U. Veríme, že tak urobí, pretože, pokiaľ má čisté svedomie, nemá čo skrývať…