Suma stavby tunela popod Vodné dielo Gabčíkovo desaťnásobne prerástla pôvodný finančný limit.  Z očakávaných 2,3 milionov sa vyšvihla na takmer 25 milionov. Hodnotu tunelovania stanovila firma Valeriána Horvátha obvineného v kauze Branisko.

Sedemnásteho júna 2019, dnes už bývalý, minister životného prostredia Lászlo Solymos spolu s generálnym riaditeľom Vodohospodárskej výstavby Danielom Kvocerom, ohlásili prevratné riešenie dopravnej situácie na Dunaji. Dopravné problémy Žitného ostrova má vyriešiť tunel popod Dunaj. Pri tomto riešení však vzniká zopár otázok. Napríklad, prečo jeho cena za 4 roky vzrástla o viac ako 23 milonov eur? Kým v roku 2015 rátali s  tunelom za 2,3 mil. eur, teraz už má stáť 25 milionov. „Celá prestavba aj s výjazdovými komunikáciami, vetraním a osvetlením by vyšla na 2,3 milióna eur. A dnes by už mohol slúžiť pre osobné autá, nižšie dodávky či sanitky pre bezpečnú prepravu bez ohľadu na poveternostné podmienky,“ uviedol exminister Jósef Nagy v roku 2015 pre Nový čas.Tieto tvrdenia vehementne podporoval v tom čase radový poslanec MOSTu HÍD Árpád Érsek. Dnes je ministrom dopravy a jeho rezort sa spolupodieľa na pláne pretunelovania Dunaja. Po tom, čo envirorezortu začal šéfovať Lászlo Solymos, pôvodná cena tunela značne vzrástla. Solymos v novembri 2017 už totiž tvrdil, že tunel je hodný 25 milionov. „Predbežne odhadované náklady môžme vyčísliť do 20 milionov eur,“ V roku 2019 minister pridáva ďalších 5 milionov potrebných na prestavbu priepustov pod Dunajom: “Ako informovalo ministerstvo životného prostredia, verejné obstarávanie na prebudovanie priepustu v štvrtom kilometri prívodného kanála Vodného diela Gabčíkovo ráta so sumou 25 miliónov eur.” uviedol v júni 2019 minister na margo predpokladanej ceny prestavby.

Desaťnásobne vyššia suma nad pôvodné očakávanie

Keďže priepastný rozdiel medzi pôvodnou predstavou o sume výstavby tunela a realitou nikdy nikto nevysvetlil, Objektívne informovaná spoločnosť sa s otázkou obrátila priamo na kompetentných. Od vodohospodárov sme sa dozvedeli, že podľa štúdie uskutočniteľnosti firmy Basler§Hofmann Slovakia s.r.o.  z roku 2017 boli investičné náklady na realizáciu predmetu zákazky odhadované v rozmedzí  od 13 mil. eur do 20 mil. eur, a to v závislosti od posudzovanej varianty realizácie. Zvláštne pôsobí obhajoba vodohospodárov, že odhadované investičné náklady boli určené bez podrobnej diagnostiky a prieskumov v lokalite realizácie. Definitívnu cenu určili až keď zistili potrebný rozsah rekonštrukcie priepustov na dopravné tunely na základe ďalších stupňov projektovej dokumentácie a vykonania podrobných prieskumných prác.

Na stanovenie predpokladanej hodnoty zákazky bola podľa štátneho podniku vypracovaná dokumentácia stavebného zámeru, ktorú podrobne posudzovalo Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky. Rovnaké ministerstvo, ktorému dnes šéfuje minister Érsek. Ten Érsek, ktorý svojho času  spolu s exministrom Nagyom videl tunel pod vodným dielom ako najlacnejšiu alternatívu riešenia dopravnej situácie. Dnes to už ale neplatí.  Érsekov rezort vydal Protokol o štátnej expertíze, ktorý záväzne stanovil predpokladanú hodnotu zákazky vo výške 24 341 529,00 eur bez DPH. Vodohospodári podporení rezortom dopravy obhajujú navýšenie sumy za výstavbu tunela po svojom: “Predpokladaná hodnota zákazky bola stanovená tak, aby reflektovala všetky ekonomicky oprávnené náklady na realizáciu predmetu zákazky a primeraný zisk víťazného uchádzača.” píše sa v stanovisku Vodohospodárskej výstavby. Nakoľko ide o zákazku v cenovej hladine takmer 25 milionov eur, ktorú VV plánuje, podľa slov gererálneho riaditeľa Kvoceru, financovať z vlastných zdrojov, zaujímalo nás, či si hodnotu zákazky nechali vodohospodári overiť aj Útvarom hodnoty za peniaze na Ministerstve financií SR. Prekvapilo nás, že Útvar hodnoty za peniaze zákazku v takej vysokej sume vôbec nepreveroval. Z odpovede Útvaru vyplynulo, že “Útvaru hodnoty za peniaze neboli predložené žiadne dokumenty k predmetnému investičnému projektu vo veci schválenia investičného projektu.”Zároveň však uviedli, že ministri majú povinnosť posúvať im na preverenie zákazky v danej oblasti až nad 40 milionov eur. Ide však o zákazku, ktorej pôvodná odhadovaná suma bola len 2,3 miliona, následne stúpla na 20 milionov a potom na 25 milionov. Nechať ju transparentne posúdiť Útvarom hodnoty za peniaze, by zo strany MŽP SR bolo minimálne prejavom dobrej vôle a snahy o maximálnu hospodárnosť.

Kontroverzná štúdia od dodávateľa obvineného v kauze Branisko

Minister Solymos sa pri realizácii tunela odvoláva na štúdiu uskutočniteľnosti “Prebudovanie časti priepustu v km 4.0 pod prívodným kanálom VDG pre cestnú dopravu” z roku 2017. Spomínaná štúdia však zrejme nezohľadňuje dopravu väčších automobilov, napríklad obecného autobusu, hospodárskych strojov, či sanitky. Kontroverzná štúdia, na základe ktorej sa má stavať tunel popod vodné dielo, má ešte kontroverznejšieho zhotoviteľa. Rezort životného prostredia si ju totiž objednal vo firme Basler§Hofmann Slovakia s.r.o. Jej konateľom je stále Valerián Horvath, známy z kauzy vytunelovania Braniska. Horvath je v tejto kauze obvinený a jeho právnym zástupcom je bývalý šéf SIS Vladimír Mitro. Zaujimavosťou je aj fakt, že centrálny register zmlúv neeviduje žiadnu zmluvu z roku 2017 medzi firmou Basler & Hofmann Slovakia a vodohospodármi, ani rezortom životného prostredia. Jediná zmluva s touto firmou bola uzavretá 17.6.2019, teda v deň, keď Solymos s Kvocerom pred médiami prisľúbili výstavbu tunela. Hodnota zákazky je 180 000 eur a jej predmetom je “Vypracovanie projektových dokumentácií inžinierskych stavieb.” K akému objektu sa  zmluva viaže sa ale nikde v zmluve neuvádza. 

Realita podľa Výskumného ústavu dopravného

Okrem štúdie od komerčnej firmy poznačenej kauzou Branisko, ale existuje aj štúdia Výskumného ústavu dopravného, ktorá neodporúča prebudovanie priepustov na tunel. Podľa nej by riziká prevýšili výhody tohto riešenia. Ide hlavne o riziko z ohrozenia Žitného ostrova, kontaminácie vody a samotnej bezpečnosti vodného diela ako aj ľudí, ktorí by tunel využívali. Záchranné zložky so svojimi štandardne veľkými vozidlami by totiž,  v  prípade potreby, tunelom nedokázali prejsť.  Rovnako tak by ním neprešli ani väčšie osobné autá či dodávky a už vôbec nie obecný autobus. Štúdia zároveň hovorí, že ročné náklady na bežnú prevádzku jednorúrového tunela sa pohybujú na úrovni 550 000 eur. Pri dvoch rúrach by teda šlo o 1,1 miliona eur ročne len na základnú údržbu dvojrúrového tunela. Celkovo by tak tunel stál 25 milionov vo výstavbe a ďalších 1,1 miliona za údržbu každý rok. Nehovoriac o tom, že popri prevádzke tunela musí byť stále zachovaná aj prevádzka kompy minimálne pre potreby vozidiel, ktoré sa do tunela jednoducho nezmestia. Napriek tomu, že tento fakt vodohospodári neradi priznávajú, v rovnaký deň (24.6.2019) kedy vyhlásili tender na prebudovanie tunela, vyhlásili tiež tender na obstaranie novej kompy. To len potvrdzuje fakt, že kompa, nech už bude akákoľvek, bude musieť premávať ďalej.

Zastavené obstarávanie a výkup pozemkov

Ešte v ten istý týždeň, keď exminister Solymos s generálnym riaditeľom Kvocerom ohlásili výstavbu tunela, sa vo Vestníku verejného obstarávania  objavilo oznámenie o vyhlásení obstarávania na dodávateľa tejto zákazky s lehotou predkladania cenových ponúk do 16.8.2019. Ako hlavné kritérium výberu realizátora je pritom uvedená cena realizácie. Pričom zákazka tohto typu a obtiažnosti by mala brať dôraz hlavne na bezpečnosť finálneho riešenia. Akí realizátori sa do súťaže o stavbu za 25 milionov prihlásili nie je známe, keďže súťaž stále nie je ukončená. Úrad verejného obstarávania totiž len 2 týždne pred termínom pôvodnej lehoty predkladania ponúk obstarávanie zastavil na základe bližšie nešpecifikovanej námietky jedného z uchádzačov. Vodohospodársku výstavbu, š.p. sme oslovili s otázkami ohľadne priebehu obstarávania ako aj predpokladaných termínov začiatku i ukončenia realizácie tunela. Z informácií, ktoré nám poskytli vyplýva, že sami vodohospodári netušia v akom termíne by s prestavbou priepustu začali, ani kedy skončia. Nemajú totiž jasno v tom, kedy ÚVO znova spustí obstarávanie. 

Napriek mnohým nejasnostiam vznikajúcim pri výstavbe tunela, vodohospodári už realizovali výkup pozemkov potrebných pre prebudovanie priepustov. Podľa našich informácií, niektoré z pozemkov boli dokonca vyvlastnené. Priemerná cena vykúpených pozemkov má byť okolo 23 až 25 eur za meter štvorcový. V prípade ak sa teda tunel nikdy nepostaví, vodohospodárom zostanú prebytočné pozemky, ktoré v príhodnom čase môžu znova rozpredať, avšak už za podstatne odlišnú cenu. Ako potvrdzujú aj dlhoročný odborníci v oblasti vodohospodárstva, výstavba tunela pod vodným dielom bola vždy len politickým marketingovým ťahom, nie realitou. Ak by mal popod vodné dielo viesť dopravný tunel, muselo by sa s ním rátať už pri príprave vodného diela.

O kauze si môžete prečítať aj tu:

https://doma.markiza.sk/clanok/1989275-stavba-tunela-popod-vodne-dielo-gabcikovo-je-v-nedohladne

https://www.webnoviny.sk/nasadoprava/naklady-na-stavbu-tunela-pod-vodnym-dielom-gabcikovo-vzrastli-z-dvoch-na-25-milionov-eur/