zdroj: www.trnava-live.sk

Súkromná e-mailová komunikácia medzi prednostkou Mestského úradu v Trnave Ivanou Mudrikovou a konateľkou spoločnosti CoMa Consulting z Trenčína, ktorá prebiehala v období pred stanovením podmienok verejnej súťaže a vyhlásením výberového konania, v ktorom napokon firma uspela, stála Mudrikovú miesto šéfky mestského úradu.

Na komunikáciu upozornil médiá, aj niektorých mestských poslancov, anononymný zdroj. 

Firma CoMa Consulting bola vybraná v marci 2017 spomedzi trojice firiem, ktoré predostreli mestu ponuku na vykonanie procesného auditu, s najnižšou ponukou v hodnote 15-tisíc eur. 

Vo výberovom konaní boli úradom priamo oslovené tri firmy, do verejnej súťaže, ktorej podmienky boli zverejnené aj na stránke mesta, sa nikto ďalší neprihlásil.

Peter Bročka na základe doteraz známych informácií rozhodol v utorok 20. marca 2018 o odvolaní Mudrikovej z funkcie prednostky Mestského pradu v Trnave, rovnako tak jej odobral aj poverenie na dočasné riadenie útvaru verejného obstarávania.

„Túto situáciu považujem za nepríjemnú a krajne znepokojivú. Nechcem sa stavať v žiadnom prípade do úlohy sudcu alebo kata, ale, bohužiaľ, musel som pristúpiť k odvolaniu pani Mudrikovej z jej pozície,“ informoval Bročka na tlačovej besede.

Vedením mestského úradu je poverená vedúca ekonomického odboru Zuzana Bigasová. Útvar verejného obstarávania povedie dočasne vedúca právneho a majetkového odboru Jana Tomašovičová.

Uniknuté e-maily

E-mailová komunikácia medzi konateľkou vybranej firmy CoMa Consulting z Trenčína Zuzanou Ludvigovou a prednostkou mestského úradu mala prebiehať vo februári minulého roka, niekoľko týždňov pred vyhlásením verejnej súťaže.

Z komunikácie okrem iného vyplýva, že konateľka trenčianskej firmy mala okrem iného sama navrhovať a stanoviť presné podmienky verejnej súťaže, cenu za vypracovanie služby, ale aj odporučiť iné dve konkurenčné firmy, ktoré sa do verejnej súťaže napokon aj zapojili, no s vyššou cenovou ponukou ako neskorší víťazný subjekt CoMa Consulting.

„V tejto fáze nemáme technické možnosti na 100 percent potvrdiť, či je záznam tejto komunikácie autentický, ale minimálne časť tejto komunikácie autentická je. To je jeden z dôvodov, prečo som pristúpil k odvolaniu pani prednostky,“ uviedol primátor.

Ako doplnil, na osobnej úrovni je presvedčený o tom, že zo strany Mudrikovej neišlo o vedomé konanie s cieľom obohatenia sa. „Avšak konzultácie alebo prieskum trhu nemôže prebiehať cez súkromné e-maily a ani týmto spôsobom,“ konštatoval.

Radnica spustila prešetrovanie, oslovila aj ďalšie inštitúcie

Po prvých informáciách o možnom podozrivom konaní na mestskom úrade začala radnica s vnútorných prešetrovaním udalostí. Neskôr kontrolu procesov posunula aj na ďalšie inštitúcie a orgány.

Primátor oslovil Úrad pre verejné obstarávanie, Útvar hlavného kontrolóra aj políciu.

„To, či došlo k porušeniu zákona o verejnom obstarávaní, alebo iných zákonov, budem chcieť počuť od týchto inštitúcií a orgánov,“ vyhlásil Bročka.

Sám už podal na polícii trestné oznámenie na neznámeho páchateľa vo veci podozrenia z možných machinácií vo verejnom obstarávaní. Druhé Bročkove podanie na polícii sa týka podozrenia z trestného činu krivého obvinenia.

Anonymný zdroj totiž v sprievodnom texte, ktorým informoval médiá a poslancov, obvinil primátora, že informácie a usmernenia spoločnosti CoMa Consulting mala podávať vtedajšia vedúca útvaru verejného obstarávania Marcela Branišová na nátlak Petra Bročku.

„S týmto tvrdením nemôžem nijakým spôsobom súhlasiť,“ povedal Bročka.

Reakcia poslaneckého klubu Naše mesTTo

K prípadu sa v stanovisku vyjadril aj klub poslancov Naše mesTTo.

„Podľa doručených informácií bolo celé výberové konanie už od začiatku manipulované prednostkou mestského úradu a organizované podľa inštrukcií priamo zaslaných konateľkou víťaznej agentúry, ktorá spracovala návrh výzvy aj návrh oslovených subjektov na predloženie ponuky. Okrem toho, že agentúra CoMa Consulting s.r.o. nemala v čase zazmluvnenia za sebou reálnu finančnú a odbornú spôsobilosť na požadovanú zákazku, obe ďalšie ňou označené a naoko spolu súťažiace firmy nemali ani elementárnu spôsobilosť na dodávku konzultačných, poradenských a školiacich činností v oblasti riadenia spoločností a venujú sa úplne inej agende,“ uvádza sa vo vyhlásení.

Ako ďalej upozorňujú, dodávateľ nedodržal zmluvnú lehotu na vypracovanie auditu, mesto si však neuplatnilo sankcie za omeškanie.

„Takýto prípad hrubej manipulácie a klientelizmu pri narábaní s verejnými zdrojmi na mestskom úrade je neprípustný, preto žiadame primátora mesta Petra Bročku, aby v tejto veci vyvodil zodpovednosť a prednostku mestského úradu Ivanu Mudríkovú bezodkladne odvolal z funkcie,“ uzatvára sa v stanovisku poslancov za Naše mesTTo.