Teší nás, že košický župan Rastislav Trnka sa konečne rozhýbal a zareagoval na iniciatívu občianskeho združenia Objektívne informovaná spoločnosť. Ani napriek opakovaným snahám OIS doteraz nebol nijakým spôsobom ochotný vysvetliť financovanie svojej predvolebnej kampane. V tej podľa verejne dostupných zdrojov nepostupoval podľa zákona, na základe čoho OIS podalo podnet na prokuratúru a Národnú kriminálnu agentúru. Trestné oznámenie zo strany pána Trnku považujeme iba za jeho zúfalý krok v snahe prekryť svoje pochybenia, ktorých sa mal dopustiť ešte pred začiatkom výkonu svojej funkcie. Svoj čas a energiu by mal župan radšej sústrediť na vysvetlenie záhadných prevodov na svojom predvolebnom transparentnom účte – nie nám, ale v prvom rade občanom a svojim voličom. Veríme, že nezávislé vyšetrovanie polície pod dohľadom prokuratúry potvrdí naše podozrenia a prinesie dôkazy, ktoré pán Trnka tak vehementne požaduje.  Zároveň veríme aj v to, že policajný vyšetrovateľ bude dostatočnou autoritou pre pána Trnku na to, aby mu odpovedal na položené otázky.  

Na margo trestného oznámenia zo strany košického župana voči OIS: 
Objektívne informovaná spoločnosť sa pozrela na transparentné účty všetkých predsedov samosprávnych krajov na Slovensku. Jediným stále dostupným transparentným účtom bol práve účet župana Rastislava Trnku. Po jeho bližšej analýze a na základe získaných informácií sme dospeli k záverom uvedeným v podnete adresovanom polícii a prokuratúre. 

Objektívne informovaná spoločnosť je nezávislé a apolitické združenie, ktorá nemá nič spoločné zo žiadnou politickou stranou. Dištancujeme sa preto od akýchkoľvek konštrukcií a zúfalých vyjadrení Rastislava Trnku, nech je v Paríži, Londýne, Bruseli, či Košiciach.