Krátenie dane a poistného, legalizácia príjmov z trestnej činnosti, porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku a korupcia. Takto pôsobí spolupráca medzi košickým županom Rastislavom Trnkom a firmami T-Systems Slovakia s.r.o. a UNI s.r.o.

V čase predvolebnej kampane do župných volieb 2017 vložil Trnka sám sebe na transparentný účet 65 000 eur v období od mája 2018 do februára 2018. Keď sa Objektívne informovaná spoločnosť (OIS) pred časom pýtala župana na pôvod peňazí, odmietol odpovedať. Podľa zákona, v čase volieb nebol ešte verejným funkcionárom, a teda osobou povinnou odpovedať na otázky tohto druhu. 

Z verejne dostupných zdrojov sa však dá zistiť, že poslanci zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja, ku ktorým Trnka patril pred nástupom do funkcie, poberali v roku 2017 odmenu okolo 365 eur mesačne. Okrem poslancovania však Trnka figuruje v danom období aj ako konateľ spoločnosti PM 4U s.r.o. V oficiálnom životopise župana zverejnenom na webstránke VUC dokonca uvádza, že v tejto spoločnosti pôsobí ako výkonný riaditeľ od roku 2012 po súčasnosť, a to aj napriek tomu,že dokumenty o nezlučiteľnosti fukcií hovoria o tom, že spĺňa všetky podmienky nezlučiteľnosti a nevykonáva žiadnu podnikateľskú činnosť ani iné zamestnanie.

Ako podnikateľ však Trnka nikdy nebol príliš úspešný.  PM 4U podľa finstatu vykazovala  od svojho vzniku nulové tržby. Výnimočne sa Trnkovi v biznise podarilo uspieť len v rokoch 2016-2017, teda počas trvania predvolebnej kampane. Vtedy PM 4U vykázala tržby 42 374 eur v roku 2016 a presne tú istú sumu vykázala aj v roku 2017. Za náhlym úspechom firmy má stáť spolupráca so spoločnosťou T-Systems Slovakia s.r.o. a košickými pekárnikmi UNI spol. s r.o. Obe firmy dosahujú miliónové tržby. Preto pôsobí zvláštne, že si obe stabilné firmy objednajú služby u firmy, ktorá je permanentne na nule. Dokonca nemá ani vlastnú webstránku, na ktorej by sa prezentovala. Podľa informácií OIS si obe firmy u PM 4U objednali fiktívne služby, za ktoré PM 4U zinkasovala financie neskôr použité na Trnkovu kampaň. Peniaze, ktoré obe spoločnosti platili PM 4U s.r.o. si mal Trnka vyberať v hotovosti a následne vkladať na vlastný súkromný účet. Odtiaľ peniaze putovali bezhotovostným vkladom na Trnkov predvolebný  transparetný účet s názovom Rasťo Trnka. Spoločnosti T-Systems Slovakia a UNI spol. s r.o. si tak mohli  znížiť základ dane, keďže týmto spôsobom vyplatili spoločnosti PM 4U  tisíce eur za služby, ktoré T-Systems ani UNI spol. s r.o. nepotrebovali, a ktoré, podľa informácií OIS, Trnkova firma ani nevedela vykonať.

V ekonomickej terminológii si teda obe spoločnosti optimalizovali svoj daňový základ výdavkom, ktorý nebol k ich podnikaniu potrebný a s podnikaním firiem nijako nesúvisel, čo bolo pre ne mimoriadne výhodné.  Trnka zas týmto spôsobom získal potrebné peniaze na svoju kampaň. Keď sme sa košického župana pýtali na pôvod peňazí, ktoré sám sebe vkladal na transparentný účet, odmietol odpovedať. OIS sa teda s otázkami ohľadne spolupráce s firmou Rastislava Trnku obrátila na spoločnosti T-Systems Slovakia a UNI spol. s r.o. Ani jedna sa k danej téme nevyjadrila. Aké služby si u Trnku objednali, akým spôsobom boli dodané a či vôbec, sme sa  nedozvedeli. Zdá sa teda, že Trnkov transparentný účet transparentne dokazuje pranie špinaných peňazí. Keďže v čase kampane bol Trnka súkromnou osobou a nie verejným činiteľom, ani dnes, ako predseda VUC sa podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám nemusí vyjadriť k téme, ktorá priamo ukazuje na charakter človeka predsedajúceho vyššiemu územnému celku. Trnasparentnosť financovania predvolebných kampaní má teda značné limity, ak predsedovia vyšších územných celkov nemusia spätne vysvetliť pochybnosti, ktoré vznikli pri financovaní ich kampaní.