V predvolebnom boji o post županov viacerí kandidáti stavili na  kartu transparentnosti. Zriadili si transparentné účty, aby mala verejnosť prehľad o financovaní ich kampaní. Tieto účty sa dnes už nedajú nájsť. Na stránke ministerstva vnútra síce svietia adresy ich webových sídiel, tie sú však prázdne. Len účet košického župana je aktívny a vykazuje podivné transakcie.

Keďže majitelia by mali mať k dispozícii potrebné záznamy aj po expirácii účtov, s otázkami ohľadne financovania kampaní sa Objektívne informovaná spoločnosť (OIS) obrátila priamo na županov. Odpovede z ich úradov boli takmer totožné: “Nakoľko moja kampaň nebola financovaná z verejných zdrojov a nevzťahuje sa na ňu ustanovenie §2 ods.1 zákona 211/2000 Z.z., a teda nie som „povinnou osobou“ v zmysle infozákona predmetné informácie poskytnúť,” uviedol predseda Bratislavského samosprávneho kraja Juraj Droba. Zároveň však dodal, že si ctí transparentnosť. Sľúbil preto, že v priebehu pár dní poskytne všetky informácie. Na splnenie jeho sľubu čakáme už dva mesiace. Rovnako aj na informácie od predsedkyňe Žilinského samosprávneho kraja, Eriky Jurínovej, a predsedu Trnavského samosprávneho kraja, Jozefa Viskupiča. Aj oni chceli sprístupniť informácie o financovaní kampaní. Odpovede stále neprišli. Trenčiansky samosprávny kraj na otázky neodpovedal vôbec. Keďže kandidáti na post predsedov samosprávnych krajov sa po zvolení stávajú verejnými funkcionármi, aj financovanie ich volebných kampaní by malo byť  transparentné, čo momentálne nie je. Zavedenie transparentných účtov by malo byť jasne definované legislatívne ako nutnosť, nie ako možnosť pre každého kandidáta. Rovnako tak, by tieto účty mali byť dohľadateľné počas celého funkčného obdobia župana a minimálne ďalší rok po skončení funkcie. Pre ešte väčšiu transparentnosť týchto účtov, by pri vyšších vkladoch malo byť vyžadované prehlásenie o tom, že vkladané peniaze nepochádzajú z trestnej činnosti. Zabráni sa tak zbytočným podozreniam, ako napríklad v prípade košického župana Rastislava Trnku.

Transparentný účet vedený pod názvom Rasťo Trnka je stále aktívny. Zaujímavosťou účtu  je, že väčšinu vkladov urobil samotný Trnka. Spolu vložil sám sebe na účet rovných 65 000 eur v období od mája 2017 do februára 2018. Ďalších 19 750 eur vložilo 9 iných osôb. Vklad Trnku do kampane niekoľko násobne prevýšil vklady sponzorov. Zaujímalo nás teda odkiaľ mal radový mestský poslanec toľko financií na kampaň. V majetkovom priznaní za roky 2016 a  2017  uvádza príjem spolu 70 665 eur. Poslanci zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja pritom podľa zverejnených informácií poberali v roku 2017 odmenu okolo 365 eur mesačne. Okrem poslancovania, sa Trnka venoval aj podnikaniu. V oficiálnom životopise predsedu kraja na stránke www.web.vucke.sk uvádza, že je výkonným riaditeľom spoločnosti PM 4U s.r.o. od roku 2012 po súčastnosť.  Ide teda o aktívneho podnikateľa, a to aj napriek tomu, že ako predseda kraja musel predložiť oficiálne dokumenty o nezlučiteľnosti funkcií. V nich uvádza, že spĺňa podmienku nezlučiteľnosti a nevykonáva žiadnu podnikateľskú činnosť ani  iné zamestnanie. Spoločnost’ PM 4U, ktorú sám založil, podľa dostupných informácií stále riadi. PM 4U podľa finstatu vykazovala  od svojho vzniku nulové tržby. V rokoch 2016-2017, teda počas trvania županovej kampane, sa ale dostala s tržbami na úroveň 84 748 eur spolu. V roku 2016 vykázala 42 374 eur a presne tú istú sumu vykázala aj v roku 2017. V januári 2018, kedy bol Trnka už čerstvým županom, bola spoločnosť prepísaná na Trnkovu manželku a úroveň tržieb znova klesla na nulu. Zvláštne pôsobí, že tržby v oboch rokoch kampane sú do eura totožné. To navodzuje dojem, že šlo o vopred cielene dohodnuté transakcie. Žiadne iné tržby spoločnosť podľa verejne dostupných informácií v danom období, pred ním ani po ňom, nemala. Napriek tomu, že firma v predmete činnosti na www.orsr.sk uvádza reklamné a marketingové služby, organizovanie podujatí, prieskum trhu a verejnej mienky, školiace služby či ekonomické poradenstvo, nemá ani len vlastnú webstránku, kde by prezentovala svoju činnosť  klientom. Na otázku aký je pôvod peňazí, ktoré Trnka sám sebe vložil na transparentný účet, župan odmietol odpovedať. OIS bude zisťovať ďalšie informácie a téme sa bude ďalej venovať.