Podmienky tendra nastavil bývalý technický riaditeľ víťaznej firmy! A to nie je jediný problém súťaže na opravu plavebných komôr za 180 miliónov eur.

Vodohospodársku výstavbu a Metrostav spája okrem 180 miliónovej zmluvy na opravu gabčíkovských plavebných komôr aj spoločný technický riaditeľ. V procese tendra „Inovácia a modernizácia plavebných komôr pre zvýšenie bezpečnosti a intenzity vodnej dopravy na vodnom diele Gabčíkovo” bolo podľa zistení OIS pochybení viacero. To, že sa všetky udiali pod dohľadom Úradu pre verejné obstarávanie, zrejme nebude náhoda.

Technický riaditeľ vodohospodárov so skvelým “backgroundom”

Dušan Voleský je dlhoročný topmanažér významných firiem. V Metrostave pracoval od roku 1995. Po čase sa z neho stal výrobno-technický riaditeľ a zároveň aj zástupca generálneho riaditeľa. V roku 2016 však prešiel od stavebníctva k vodohospodárstvu. Vymenil firmy. A z riaditeľa Metrostavu sa stal technicko-výrobný riaditeľ Vodohospodárskej výstavby (VV).  Na Vodohospodársku výstavbu nastúpil krátko po tom, čo bol do funkcie generálneho riaditeľa menovaný Daniel Kvocera. Ten kvôli Voleského obsadeniu funkcie nechal zmeniť dovtedajšiu organizačnú štruktúru podniku.

     Vodohospodári v týchto dňoch pracujú na dlhodobo plánovanej oprave plavebných komôr. Tu sa ale vynárajú podozrenia, či sa o víťazovi tendra nerozhodlo už  Voleského obsadením pozície technického riaditeľa VV. Táto pracovná pozícia je totiž priamo zodpovedná za zostavovanie súťažných podmienok pre technické tendre súvisiace s vodnými dielami. Tender za 180 miliónov eur tak priamo podliehal zodpovednosti a kompetenciám technického riaditeľa. Okrem iného tým, že, spolu s dnes už odvolaným grenerálnym riaditeľom Danielom Kvocerom, Voleský osobne schvaľoval súťažné podmienky predložené v tendri.

V takom prípade jeho účasť na tendri za milióny eur znamená obrovský konflikt záujmov. Najmä preto, že súťaž vyhrala práve jeho materská firma – Metostav. Paradoxne, aj keď nepredložila najlacnejšiu ponuku.

Najlacnejší dodávateľ vyradený z tedra, UVO podporil vodohospodárov

Denník N priniesol informáciu, že ide o rožňavskú spoločnosť Energyco (https://dennikn.sk/1367531/vodohospodari-podpisali-150-milionovy-tender-ujde-sa-z-neho-aj-bonulu/) Jej riaditeľ, Arnold Bányász, tvrdí, že Energyco v tendri ponúkla nižšiu sumu než bola maximálna stanovená hodnota zákazky.  Energyco pritom v informáciách o vyhodnocovaní ponúk tendra vôbec nefiguruje. VV ju vylúčila ešte skôr ako súboj o zákazku začal. Vraj nedodala potrebné referencie. Šlo predovšetkým o predošlú skúsenosť s realizáciou diela podobného rozsahu na rieke s hodnotou priemerného ročného prietoku minimálne 1 500 m3/s. Spoločnosť Energyco sa voči roznodnutiu ohradila, no VV v ňom podržal Úrad pre verejné obstarávanie. Poškodené Energyco sa teda obrátilo na súd a o ďalšom postupe tendra sa ešte bude rozhodovať.

Ďalšie množstvo pochybnosti stámiliónového tendra

V tendri na opravu gabčíkovských komôr súťažili dovedna 4 firmy. Ako sme už uviedli, spoločnosť Energyco dostala stopku ešte pred samotným súbojom o zákazku. Ďalšími spoločnosťami boli výherný Metrostav, druhý v poradí – konzorcium Züblin a Steel OK, a na treťom mieste Združenie Gabčíkovo. Všetky s veľmi tesným rozdielom v predložených  cenových ponukách.

Pochybnosti o správnosti stámiliónovej súťaže však nenaznačuje len vylúčenie Energyca, ale aj rad ďalších nezrovnalostí v tendri, ktoré vyvolávajú otázky o celom jeho priebehu: 

Pochybnosť 1

Úradu pre verejné obstarávanie sa ozvala spoločnosť, CED Consulting (súčasť Združenia Gabčíkovo). Pár dní po zverejnení výsledkov tendra namietali zvýhodňovanie spoločnosti Metrostav zadávateľom súťaže Vodohospodárskou výstavbou.  OIS adresovalo Úradu pre verejné obstarávanie otázky ohľadom doručených námietok voči priebehu tendra. ÚVO na otázky odmietlo odpovedať. Na opätovnú žiadosť o informácie k tendru, neodpísali vôbec. 

Pochybnosť 2

Ďalšou pochybnosťou súťaže bol opäť podnet na ÚVO – tentoraz od spoločnosti URFA SK, s.r.o. OIS disponuje dokumentom, podľa ktorého firma URFA SK,s.r.o. napadla Vodohospodársku výstavbu, že z tendra nevylúčila spoločnosť Züblin. A to aj napriek tomu, že nesplnila podmienku prietoku zo zákazky v minulosti. Súťaž požadovala referenciu o vodnej stavbe na toku s prietokom minimálne 1500 m3/s. Züblin to síce deklaroval, no podľa URFA SK s.r.o, ich referencia mohla byť  LEN na úrovni 1200 m3/s. OIS má k dispozícii dokument priamo z Nemecka, že požadovaný prietok  v dotknutej oblasti v čase, keď Züblin pracoval na zákazke, ktorú použil ako referenciu pre tender, rozhodne nedosahoval predpísanú hodnotu. To sa dá pritom jednoducho overiť aj prostredníctvom internetu.

Pochybnosť 3

Do tretice ďalšia pochybnosť smerujúca opäť k víťazovi tendra – spoločnosti Metrostav. Pri obdobných  miliónových súťažiach sa štandardne vyžaduje 5 ročná referencia. A teda, že vybraná spoločnosť v posledných piatich rokoch realizovala podobné dielo, o aké sa v aktuálnom tendri uchádza. Vodohospodárska výstavba však lehotu v zadávacích podmienkach tendra predĺžila z 5 na 7 rokov. Ak by tak neurobili,  Metrostav by sa súťaže nemohol zúčastniť. Referencia, ktorú dodali, bola stará takmer 7 rokov. Rovnako, ako lehota, ktorú stanovila VV pre vyžadované referencie.

Ohrozené eurofondy

Výsledkom tohto nejasného tendra môže byť strata eurofondov, ktoré Slovenskej republike vyčlenila Európska únia na opravu gabčíkovských komôr. Pri tzv. eurofondových zákazkách, kontrolné orgány podrobne skúmajú charakter stanovených podmienok, ako aj ich splnenie uchádzačmi. Množstvo nejasností a pochybení, ktoré sprevádzajú jeden z najväčších slovenských tendrov uplynulých rokov, môže ohroziť prefinancovanie celého projektu v hodnote takmer 123 miliónov z eurodotácie. 

ÚVO mlčí a nekoná 

Množstvo faktov v tomto prípade poukazuje na prinajmenšom zvláštne konanie Úradu pre verejné obstarávanie. Zatiaľ čo aj v menej nákladných tendroch a aj pri najmenších podozreniach začína Úrad konanie ex offo, teda bez priameho podnetu, pochybnosti okolo stámilionového tendra na opravu gabčíkovských komôr zdá sa vôbec nerieši. Naše konštatovanie vyplýva z nekomunikácie samotného ÚVO, ktorý aj napriek opakovaným otázkam, OIS neposkytol žiadne informácie o prešetrovaní podnetov súvisiacich s tendrom.  

Zo všetkých získaných informácií sa zdá, že tender bol ušitý na mieru Metrostavu. Pokiaľ by bola každá ponuka predložené v tendri strihaná podľa rovnakého metra, Energyco by muselo v súťaži zostať, a teda by zrejme vyhralo. Ak spoločnosť Energyco bola z tendra vylúčená pre nepostačujúcu podmienku prietoku, potom aj ďalší účastník tendra, ktorý nesplnil rovnakú podmienku mal byť z tendra tiež vylúčený. VV však  úmyselne vylúčila len ponuku, ktorá bola lacnejšia než ponuka Metrostavu. Ak by pri celkovom počte štyroch zúčastnených adeptov v tendri vylúčili ešte ďalšieho účastníka, v tendri by zostali len dvaja uchádzači. Tí by museli podrobnejšie vysvetľovať ponúknuté ceny, alebo by celý tendrer mohol padnúť pre nízky počet záujemcov. Pre VV, v ktorej parametre tendra zadával bývalý riaditeľ Metrostavu, bolo teda ideálne ponechať troch účastníkov a zbaviť sa len toho, ktorý sa im do precízne pripravenej súťaže nehodil. Metrostav tak vyhral tender, napriek tomu, že jeho cenová ponuka bola omnoho vyššia než maximálna hodnota zákazky stanovená Vodohospodárskou výstavbou. 

Aby sme získali komplexnú informáciu o situácii, v zmysle zákona o slobodnom prístupe k informáciám, sme sa pýtali priamo ÚVO na námietky a podnety, ktoré boli podané k predmetnému tendru. Či sa nimi úrad zaoberal, ako dôsledne a s akým výsledkom sme sa nedozvedeli. Z ÚVO nám odpísali, že nám nič vysvetľovať nemusia. Na opätovnú žiadosť o vysvetlenie, asi pre istotu, neodpovedali vôbec. 

Kamarát na dosah

Úrad pre verejné obstarávanie vedie Miroslav Hlivák. Šéfa úradu, rovnako ako séfa vodohospodárov posunul do funkcie MOST HÍD. V oboch prípadoch ide o politických nominantov a blízkych známych. 

Podľa informácií OIS, šéf ÚVO Hlivák udržiava priateľský vzťah s dnes už odvolaným generálnym riaditeľom Danielom Kvocerom. O tom svedčí aj jeho prítomnosť na Kvocerovej narodeninovej oslave vo februári 2018. V tomto období bol už tender na opravu gabčíkovských komôr v plnom prúde pod dohľadom trojice: Kvocera, Voleský a Hlivák.

Vzhľadom na získané informácie má OIS podozrenie, že došlo ku plánovanej manipulácii jedného z najdrahších tendrov v histórii. Množstvo a závažnosť pochybení, ktoré tento tender sprevádzajú sú obrovským rizikom pre čerpanie eurodotácie, na ktorú sa pri prestavbe plavebných komôr VV spolieha. Pri takomto rozsahu pochybností je veľmi pravdepodobné, že   zdroje na opravu komôr sa nakoniec budú musieť vrátiť tam odkiaľ prišli.

Z dôvodu množstva nejasností sprevádzajúcich tento tender, OIS predloží  podrobne vypracované trestného oznámenie príslušným orgánom a zároveň o tejto kauze upovedomí aj ministerstvo životného prostredia, ktoré je zriaďovateľom štáteho podniku Vodohospodárska výstavba.