V rok 2017 sa Vodohospodárska výstavba (VV) rozhodla nahradiť novú kompu na Dunaji úspornejšou. Preto vyhlasuje nový tender na prevádzku lodnej dopravy cez Dunaj. Súťaž je ale od začiatku zvláštna.

 • do súťaže sa prihlasujú:  Slovenský vodohospodársky podnik (SVP), Duo Plus, spol. s r.o. Bratislava a  skupina firiem Raven Slovakia, s.r.o. a Just IT Solutions, s.r.o. Bratislava
 • lehoty na prekladanie cenových ponúk boli 4 krát predĺžené
 • nakoniec boli všetky firmy, okrem SVP, vylúčené zo súťaže, pretože nespĺňali podmienky tendra
 • Slovenský vodohospodársky podnik získava zákazku a k 31.1.2018 podpisuje zmluvu s VV o prevádzke plavidla
 • zmluva  medzi VV a SVP je na 60 mesiacov v sume 8 300 000 eur (138 333 eur mesačne)
 • pôvodná zmluva s Ponton City je na 180 mesiacov za  25 000 000 (138 888 eur mesačne)

2017 – SVP nevlastní žiadne vyhovujúce plavidlo, ktoré by mohlo ponúknuť VV š.p. na prevádzku kyvadlovej prepravy, preto vyhlasuje tender na “novú” kompu, 

8.12.2017 – SVP dostáva cenovú ponuku od TUReality Vrútky na sumu 970 000 eur, podpísaná je konateľom Martinom Majdákom zo Žiliny

o 10 dní neskôr!:

18.12.2017-realitná kancelária TUreality Vrútky sa (len 10 dní po zaslaní cenovej ponuky do tendra) mení na RTech Slovakia s.r.o., 

 • doterajší konateľ Martin Majdák vo firme prestáva figurovať a nahrádza ho Milan Kúdela
 • žilinská realitná kancelária prechádza do Trnavy na Pekárenskú 11, kde je na Milana Kúdelu registrovaných ďalších vyše desať firiem

13.4.2018 – zmluva o predaji kompy vyrobenej v roku 1955 medzi SVP a RTech Slovakia, prílohou zmluvy je cenová ponuka zaslaná ešte pod značkou realitnej kancelárie TUreality Vrútky a v mene konatela Majdáka, ktorý v čase podpisu zmluvy už vo firme nefiguruje. Podvod s tendrom potvrdil aj bývalý konateľ TU reality Vrútky:

 „Spravili podvod a ja som jeho obeťou. V živote som cenovú ponuku na kompu nedal,“ povedal Denníku N bývalý majiteľ firmy Martin Majdák.” 

(zdroj: https://dennikn.sk/1140654/kompu-za-milion-od-realitky-stat-napokon-nekupi-situacia-pomaha-zarobkom-ponton-city/)

– zároveň sa preukázalo, že tendrované plavidlo s názvom Christina nesplňala technické parametre požadované v tendri, resp. splňala ich len formálne, nie reálne.

6.6.2018 – na základe medializovaných informácií o machináciách počas tendra na nákup kompy, sa minister Lászlo Sólymos rozhodol zrušiť celý tender. Ministerstvo vydalo pokyn na ukončenie zmluvy Slovenského vodohospodárskeho podniku. “Ministerstvo netoleruje verejné zákazky, ktoré by oprávnene vzbudzovali pochybnosti,“ povedal hovorca rezortu životného prostredia Tomáš Ferenčák. (https://dennikn.sk/1140654/kompu-za-milion-od-realitky-stat-napokon-nekupi-situacia-pomaha-zarobkom-ponton-city/)

21.6.2018 – Po zrušení podvodného tendra na 63 ročnú kompu Christinu, SVP okamžite vyhlasuje nový tender na nákup prievoznej lode. 

 • Počas tendra sa niekoľkokrát  menili podmienky 
 • pôvodná požiadavka na minimálnu kapacitu plavidla bola znížená z 21 na 18 vozidiel (prvý tender vyhrala Christina s preukázateľnou kapacitou 18 aj napriek tomu, že požadovaných bolo 21 miest)
 • V rámci tendra nikde nefiguruje odhadovaná hodnota zákazky

24.9.2018 – Vodohospodárska výstavba ruší zmluvu s SVP, keďze SVP sa do stanovenáho termínu nepodarilo zaobstarať kompu na zabezpečenie kyvadlovej dopravy cez Dunaj.

7.6.2019 – druhý tender na nákup kompy (zo dňa 21.6.2018) vyhráva firma SAM – SHIPBUILDING AND MACHINERY a.s. so sídlom vo Vlčom hrdle v Bratislave.

 • firma sa do súťaže prihlásila ako jediný úchádzač
 • firma vznikla z pôvodnej Slovenské lodenice Komárno a.s., ktoré sa spájajú s oligarchom Oskarom Világim.

Z uvedených informácií je zrejmé, že prvý tender na nákup plavidla bol podvod. SVP kúpilo kompu od firmy, ktorá bola počas tendra provinčnou realitnou kanceláriou TUReality Vrútky. Zmluvu už ale podpisovala ako spoločnosť RTech Slovakia. Realitná kancelária, ktorá do tendra predkladala cenovú ponuku a technické parametre plavidla, zjavne nerozumela práve technickej stránke celej veci, keďže do tendra ponúkla plavidlo, ktoré kritéria spĺňa iba formálne, reálne  však bolo poddimenzované.

Reálne sa vďaka plavidlu CHRISTINA zmanipulovali až dva tendre. Tender SVP na nákup kompy a  tender VV na prevádzkovateľa lodnej dopravy – VV zo svojho tendra vylúčila všetky zapojené firmy okrem SVP, pretože nespĺňali kritériá. SVP tender vyhral aj napriek tomu, že nemal vhodné plavidlo.

Nový tender je rovnako plný otáznikov…