zdroj: KORZÁR/SME

HUMENNÉ. Súdny spor bývalej dlhoročnej riaditeľky a učiteľky Materskej školy Štefánikova Anny Lopatovej, ktorá sa s mestom Humenné súdi o neplatnosť výpovede a pre porušenie zásady rovnakého zaobchádzania, teda diskrimináciu, sa dostal do finále.

Neplatná výpoveď a údajná diskriminácia

Podľa Anny Lopatovej malo dochádzať k diskriminácii jej osoby od roku 2012 až do skončenia pracovného pomeru v roku 2015.

Po neúspešnom výberovom konaní na funkciu riaditeľky na sklonku roka 2014 sa začiatkom nasledujúceho roka stala nadbytočnou a dostala výpoveď.

Hoci sa na rôznych materských školách uvoľnili pracovné miesta a Lopatová o ne prejavila záujem, miesto učiteľky nedostala.

„Nesúdim sa o miesto riaditeľky, ale o pracovné miesto učiteľky,“ zdôraznila.

Právny zástupca žalobkyne Martin Mikluš zdôraznil, že výpoveď považujú za priamy dôsledok diskriminácie a žalovaná strana podľa neho vytvorila situáciu, keď sa žalobkyňa stala nadbytočnou.

Aj obdobie po odovzdaní funkcie pokladá Lopatová za diskriminačné zo strany zamestnávateľa.

Týka sa podľa nej neuznaného pracovného úrazu, písomného poučenia, čo má počas pracovnej doby robiť, kde sa má zdržiavať, kedy obedovať a akým vchodom do škôlky vchádzať.

Celé dianie okolo svojej osoby pokladá Lopatová za pomstu za pôsobenie manžela v Energobyte a Humenskej energetickej spoločnosti (HES).

Súd už raz rozhodol

O neplatnosti skončenia pracovného pomeru rozhodol prvostupňový súd ešte v septembri 2016 v prospech žalobkyne.

Odvolací Krajský súd v Prešove medzitým rozsudok zrušil a vec vrátil okresnému súdu na ďalšie konanie a nové rozhodnutie.

Ten po dohode oboch strán spojil dve veci – jednu o neplatnosti výpovede a druhú o porušení zásady rovnakého zaobchádzania, tzv. antidiskriminačnú žalobu.

Súd na doterajších pojednávaniach vypočul súčasnú riaditeľku školy, predsedníčku rady školy a vedúcu odboru školstva na mestskom úrade.

Vaľová: Vyfabulovaná a vymyslená

Na pondelkovom pojednávaní vypovedala aj dosluhujúca primátorka mesta Humenné Jana Vaľová (Smer-SD).

Celá záležitosť s diskrimináciou je podľa nej „vyfabulovaná a vymyslená“.

Nepáči sa jej medializácia prípadu a pokladá ju za „riadený proces“.

„Vždy to bolo o pocitoch pani Lopatovej. Novinári musia rozprávať o dôkazoch, nie o pocitoch,“ povedala.

Zdôraznila, že pri výberovom konaní na riaditeľa konali v súlade so zákonom, bez ovplyvňovania hlasujúcich a v stanovených lehotách.

„Nech si pani Lopatová prizná, že neuspela vo výberovom konaní a nechceli ju vlastní zamestnanci (hlasovanie skončilo pomerom 9:3 v neprospech Lopatovej – pozn. red.)… Keby sme ju chceli diskriminovať, tak jej nedáme šesť či sedemmesačné odstupné. Veď to sa ľudia za hlavy chytali. Toľko bežný človek možno nezarobí za rok, čo dostala pani Lopatová ako odstupné,“ povedala Vaľová.

Zdôraznila, že ako štatutárka mala na starosti tisíc zamestnancov aj iné školské a predškolské zariadenia.

Všetky podklady pripravovali na to určení zamestnanci úradu, ktorí majú príslušné kompetencie.

Povedala, že Lopatovou sa nijako špeciálne nezaoberala a bola pre ňu len jednou z riaditeliek materských škôl.

„Toľko vízií, čo má pani Lopatová, ani ja neovládam,“ vyjadrila sa Vaľová.

Lopatová: Vy, pani primátorka

Lopatová na otázku, prečo nekomunikovala osobne s vedúcou odboru školstva a neohlásila sa u primátorky, povedala, že pochopila, že akékoľvek ďalšie kroky by boli zbytočné, lebo sa podľa nej robilo všetko pre to, aby sa stala nadbytočnou.

Na priamu otázku Vaľovej, kto mal záujem na tom, aby Lopatová nepracovala, tá odpovedala: „Vy, pani primátorka.“

„S manželom pani Lopatovej som nikdy nič nemala. Nerozumiem, o akých sporoch rozpráva,“ zareagovala Vaľová na otázku právneho zástupcu žalobkyne, či vplyv na jej výpoveď má súdny spor firmy, v ktorej pôsobí Lopatovej manžel, s mestom.

Mikluš: Výpoveď je neplatná

Právny zástupca žalobkyne Martin Mikluš v záverečnej reči zdôraznil, že majú za to, že bolo preukázané, že výpoveď je neplatná.

„Zamestnávateľ písomne nerozhodol o organizačnej zmene, nedostatočne odôvodnil výpoveď. K porušeniu zásady rovnakého zaobchádzania došlo. Ide o oblasť pracovno-právnych vzťahov, forma diskriminácie bola priama, nepriama a vo forme obťažovania jednotlivými skutkami, na ktoré žalobkyňa poukázala. Všetky tieto skutkové okolnosti smerovali k skončeniu pracovného pomeru,“ povedal.

Bývalá riaditeľka sa domáha tiež náhrady mzdy z dôvodu neplatného skončenia pracovného pomeru vo výške 27 441,41 eura s príslušenstvom.

Kandrik: Dokazovanie stojí na vode

Právny zástupca žalovanej strany Marcel Kandrik v záverečnej reči zdôraznil, že k diskriminácii nedošlo.

„Dokazovaním postupne bolo preukázané, že množstvo vecí premietnutých do žaloby sa ukázalo ako nepravdivých. Diskriminácia, tak ako ju vnímala subjektívne žalobkyňa, sa nikdy nestala… Organizačná zmena bola vyhotovená písomne, jej obsah je určitý, výpoveď je dostatočne zrozumiteľná, určitá a v súlade so zákonom,“ povedal.

„Zamestnávateľ podľa aktuálnej judikatúry Najvyššieho súdu v rámci svojej ponukovej povinnosti je povinný poskytnúť zamestnancovi, ktorého prepúšťa z organizačných dôvodov, iné pracovné miesto len tam, kde je podľa pracovnej zmluvy dohodnuté pracovné miesto. Pani Lopatová mala dohodnuté miesto na tejto konkrétnej materskej škole. Nemala právny nárok na to, aby jej mesto ponúklo akékoľvek iné voľné pracovné miesto,“ zdôraznil Kandrik.

Povedal, že celé dokazovanie stojí na vode a tvrdenia Lopatovej sú viac emocionálne ako faktické.

Navrhol celú žalobu zamietnuť.

Mikluš: Subjektívna stránka musí byť

Martin Mikluš zdôraznil, že nespochybňujú, že by zamestnávateľ mal povinnosť nájsť Lopatovej iné pracovné miesto. „Je to procesná obrana protistrany,“ povedal.

„Zamestnávateľ však nevydal písomné rozhodnutie o organizačnej zmene. Máme na to judikát súdu. Výpoveď je neplatná,“ zopakoval.

„Z každého uhla pohľadu vždy pri diskriminácii musí byť aj subjektívna stránka. Diskriminácia nie je len o tom, ako to pociťuje zamestnávateľ. Môže ňou byť aj navonok neutrálny akt, ktorý pôsobí na osobu tak, že porušuje zásadu rovnakého zaobchádzania. Nemusí to byť len právny úkon, môže to byť napríklad aj zaužívaná prax,“ dodal.

Súd vynesie rozsudok na pojednávaní 19. decembra.

Čítajte viac:  https://hornyzemplin.korzar.sme.sk/c/20970872/v-spore-byvalej-riaditelky-s-mestom-humenne-vypovedala-aj-valova.html#ixzz5c1088E2L