Vstupný náhľad

Koronavírus napadol aj školstvo. Nový systém hodnotenia žiakov zlyháva.

Niektorým študentom  opatrenia počas koronakrízy v procese štúdia pomohli, iní na ne doplácajú. Ide hlavne o žiakov a študentov posledných ročníkov základných a stredných škôl. Tí sa v tomto období museli prispôsobiť novému systému hodnotenia ich študijných výsledkov. V niektorých prípadoch však systém zlyhal. Kvalita vzdelania v ďalšom roku klesne […]

Pridal
Vstupný náhľad

Ochrana oznamovateľov protispoločenskej činnosti od 1. marca 2019

zdroj: Národný inšpektorát práce, www.ip.gov.sk Dňa 1. marca 2019 vstúpil do účinnosti nový zákon o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti (zákon č. 54/2019 Z. z.), ktorý zrušil doterajší právny predpis upravujúci danú oblasť (zákon č. 307/2014 Z. z.) a podstatným spôsobom zmenil kompetencie inšpekcie práce v oblasti ochrany oznamovateľov protispoločenskej činnosti. Aj keď nová legislatíva nadväzuje na […]

Pridal